Пеперуда летяла, Над вода се и мятала, И се Богу молила: Дай ми, Боже, годен ЗАСМЕЯЛСЯ-ОБОСРАЛСЯ тред!
Инфа — 100%
0
Ссылка на эту инфу — http://infametr.ru/infa/22550676